söndag 6 januari 2013

MP jagar ansvariga för avknoppningar

År 2008 genomfördes några mycket uppmärksammade avknoppningar i Stockholm. Det rörde sig dels om fyra förskolor i min gamla hemmiljö Årsta, dels ett par hemtjänstenheter i Rågsved. Allt såldes för 700 000 kr vilket de flesta normalt funtade personer inser är kraftfullt billigare än den mest hysteriska mellandagsrea.

Jonas Eklund (MP) tyckte att någon måste ställas till svars för detta och anmälde därför det hela. Nu har äntligen Riksenheten mot korruption utrett fallet men man har kommit fram till att det inte rör sig om grov trolöshet mot huvudman. Det innebär att, trots att regeringsrätten redan tidigare slagit fast att Stockholms stad brutit mot kommunallagen genom dessa billiga avknoppningar, så kan ingen ställas till personligt ansvar för att stockholmarna förlorat värden för 10-tals miljoner. Det är illa! Därför överväger Jonas Eklund att försöka gå vidare med ärendet till överåklagare. Med tanke på att så lång tid gått så är det tveksamt om det låter sig göras.

Det är olyckligt att Allianspolitikerna gång på gång rear ut våra gemensamma egendomar eftersom vi förlorar värden för miljontals kronor. Än mer olyckligt är att det bidrar till ökat politikerförakt, detta trots att vissa politiker, som Jonas Eklund (MP), försöker ställa andra politiker till svars för deras handlingar.

Förresten, 700 000 kr - det råkar vara samma belopp som landstings-Alliansen reade ut Serafens vårdcentral för...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar