söndag 30 december 2012

Fragmenteringen av svensk vård försvårar utbildning och forskning

Budskapet i rubriken har jag framfört vid åtskilliga tillfällen här på bloggen, bl a i samband med en landstingsmotion i våras:
Tryck på pausknappen! Det är dags att utvärdera konkurrensutsättningen i vården

Liknande varningar har även framförts av landstingsrevisorerna t ex rörande laboratoriemedicinen.

I Dagens Nyheter så är det idag ett stort antal professorer och verksamhetschefer vid samtliga ortopediska kliniker på landets universitetssjukhus som pekar på delvis samma problematik:
Universitetssjukhusen behöver vanliga patienter

För att säkerställa kvaliteten av Sveriges framtida sjukvård så föreslår artikelförfattarna följande:

  • Låt universitetssjukvården behålla en tillräckligt stor patientbas för att klara sina uppdrag på både kort och lång sikt.
  • Låt universitetssjukvården konkurrera på lika villkor med övriga aktörer i vården genom att ge universitetssjukvården möjlighet och uppdrag att bedriva basal verksamhet i specialiserade och från akut verksamhet åtskilda enheter inom och i universitetssjukvårdens omedelbara geografiska närhet.
  • Alla aktörer som etablerar sig i samband med vårdvalsprocessen måste åta sig ett utbildnings- och jouransvar i samråd med universitetssjukvårdens företrädare.
Dessa åtgärder skulle underlättas av bildandet av universitetsmedicinska centra där landsting, medicinsk fakultet och privata vårdgivare, formaliserat och strukturerat, samverkar kring sjukvård, forskning och utbildning.

Dessa förslag är till stor del självklarheter men de tål definitivt att upprepas eftersom de kvarstår att förverkliga. Integreringen av vård och FoUU är en ödesfråga för en långsiktigt hållbar hälso-och sjukvård.
Därför lyfte jag frågan i den nyligen debatterade interpellationen i landstingsfullmäktige:
Den nödvändiga kombinationen vård, forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv

Det var också bakgrunden till att landstingsrådet Stig Nyman (KD) bjudit in ledningen för Capio St Görans sjukhus att diskutera dessa frågor tillsammans med oss i landstingets forskningsberedning. Här kan emellertid bilderna gå isär en aning: Ska universitetssjukvården få behålla en större patientbas, eller ska privata aktörer kunna utöka sin akademiska anknytning och samverkan?

Det ena kanske inte behöver utesluta det andra?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar