söndag 9 december 2012

Bakslag för ME-forskningen - Inga statliga medel till Rituximab

Jag har i flera tidigare inlägg berört de mycket intressanta och lovande forskningsresultaten från Norge där doktorerna Fluge och Mella behandlat ME-patienter med en immunsupprimerande monoklonal antikropp, Rituximab (MabThera).

Norska Forskningsrådet har tyvärr meddelat att de inte beviljar medel till den planerade stora uppföljningsstudien om cancermedicinen Rituximab som behandling för ME/CFS. Detta trots att Rituximab ju visat mycket lovande resultat hittills, 2/3 får effekt och några patienter har i princip blivit friska. Ännu en gång står ME/CFS-patientgruppen utan stöd, forskningsmedel och effektiv vård.Det är olyckligt 
för de tusentals, eller snarare miljontals, ME/CFS-patienter som finns runt om i världen att denna studie inte kommer igång. Som en reaktion så startas nu två privata insamlingar i Norge:

Norges ME-forening: Kronerullingsaksjonen
http://me-foreningen.com/meforeningen/?p=4701

Patientdriven stiftelse, startad av Maria Gjerpe: MEandYouFoundation.no

En Rituximab-studie skulle teoretiskt sett kunna genomföras i Sverige med det patientunderlag av ME-sjuka som finns här. ME/CFS-patienterna i Stockholm skulle kunna ha en ljus framtid, där de ingår i biomedicinsk forskning kring sjukdomsmekanismer och får chans att delta i behandlingsstudier med Rituximab eller andra immunmodulerande medel. Detta om ME-mottagningen på Danderyds sjukhus permanentades. Det motsatta scenariot är att ME-mottagningen läggs ned om ett år då nuvarande projektperiod avslutas. Då står ME/CFS-patienterna åter utan vård, forskning och hopp. Personligen ser jag inte det som ett tänkbart alternativ.
Avslutningsvis en ödmjuk påminnelse:
Du hjälper väl till att rösta fram forskningsmedel för att förbättra diagnostik och behandling av ME? Det är bara 3 dagar kvar nu...1 kommentar:

  1. Tack Michel för att du stödjer vår patientgrupp!

    Önskar dig en god jul.
    Alfhild
    RME-föreningstelefon

    SvaraRadera