lördag 17 november 2012

Veckans debattinlägg - Årsta holmar och skopleng

Ilska och indignation är bra drivkrafter i politiken, åtminstone om man lyckas kanalisera känslorna på rätt sätt. Dessa känslor, enskilt eller i kombination, resulterade under den gångna veckan i två publicerade debattinlägg.

Det ena, tillsammans med partikollegorna Erik Malm och Mats Lindqvist, rörde Årsta holmar och den lokala biologiska mångfalden (Svenska Dagbladet, SvD.se 14 nov):
Bevara Årsta holmars unika natur

Det andra inlägget rörde vikten av att skolpengen, speciellt i min hemkommun Upplands Väsby, verkligen utnyttjas fullt ut till skolan och eleverna och inte används till att täcka underskott i hemtjänst eller annan kommunal verksamhet (se sid 15 i Vi i Väsby 17-23 nov):
Skolpengen ska gå till skolan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar