måndag 19 november 2012

Turn Down the Heat! Världsbanken om 4-gradig (!) höjning

En av toppnyheterna idag (vid sidan om det tillfälligt räddade SAS) var att Världsbanken i en ny rapport varnar för att vi är på väg mot, inte en 2-gradig temperaturhöjning på vårt jordklot, utan snarare en 4-gradig höjning. Rapporten som har titeln Turn Down the Heat. Why a 4°C Warmer World Must be Avoided, inleds av dr Jim Yong Kim med följande ord:
It is my hope that this report shocks us into action. Even for those of us already committed to fighting 
climate change, I hope it causes us to work with much more urgency.
This report spells out what the world would be like if it warmed by 4 degrees Celsius, which is what 
scientists are nearly unanimously predicting by the end of the century, without serious policy changes.
The 4°C scenarios are devastating: the inundation of coastal cities; increasing risks for food production potentially leading to higher malnutrition rates; many dry regions becoming dryer, wet regions wetter; unprecedented heat waves in many regions, especially in the tropics; substantially exacerbated water scarcity in many regions; increased frequency of high-intensity tropical cyclones; and irreversible loss of biodiversity, including coral reef systems.

I översättning till svenska:
Det är min förhoppning att den här rapporten chockar oss till handling. Även för de av oss som redan förbundit sig att bekämpa klimatförändringar, hoppas jag att det ger oss anledning att arbeta med ännu mer intensitet.
Rapporten redogör för hur världen skulle vara om den värms upp med 4 grader Celsius, vilket är vad
forskare nästan enhälligt förutspår, till slutet av detta sekel, utan omfattande politiska förändringar.
Scenarier med 4°C är förödande: översvämning av kustnära städer, ökande risker för livsmedelsproduktionen vilket kan leda till mer undernäring, många torra områden blir ännu torrare, blöta regioner ännu blötare, värmeböljor utan motstycke i många regioner, särskilt i tropikerna, vattenbrist förvärras väsentligt i många regioner, ökad frekvens av högintensiva tropiska cykloner, och oåterkallelig förlust av biologisk mångfald, inklusive korallrevssystem.

Utan tvekan är det ett oroväckande framtidsscenario som målas upp. Tyvärr finns det ändå, och kommer alltid finnas, människor ibland oss som vägrar att acceptera de överväldigande vetenskapliga fakta som läggs fram. Dessa brukar kallas klimatskeptiker. Ett konstigt ord tycker jag. Man kan väl inte vara skeptisk mot klimatet!? Det finns ju där, oavsett.

Hursomhelst, var och en som besitter en någorlunda intelligenskvot ser nog Försiktighetsprincipen som lämplig i ett sammanhang som detta...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar