fredag 9 november 2012

Stockholm behöver fler utomeuropeiska studenter

DN Debatt Stockholm idag skriver rektorerna för Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet, tillsammans med ordföranden för Mälardalsrådet, Helene Hellmark Knuttsson (S) att:
Antalet utomeuropeiska studenter på Stockholms universitet och högskolor har minskat drastiskt sedan studieavgifter infördes. De negativa effekterna är tydliga och vi riskerar att förlora ett viktigt skyltfönster mot omvärlden. 

Budskapet är viktigt, men knappast nytt. Redan för ett år sedan uppmanades regeringen att återställa inflödet av utländska studenter. Detta eftersom Sverige har förlorat nio av tio utländska studenter.

Jag minns själv när jag på ett internationellt möte i Salzburg för något år sedan redogjorde för de nya studieavgifterna som införts i Sverige. Deltagarna från ett tiotal andra europeiska länder häpnade. Plötsligt har Sverige bland de högsta avgifterna för utländska studenter, åtminstone om de inte tillhör EU...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar