söndag 25 november 2012

"Patienter är inte bilar"


Med anknytning till dagens tidigare inlägg på bloggen så kan jag inte låta bli att återge några tankar från en mycket klok kollega, njurläkaren Astrid Seeberger som skrivit den fina och uppmärksammade boken Den skamlösa nyfikenheten.

Dessa Astrids visa ord läser jag idag i en bilaga från Svenska Läkaresällskapet (med anledning av Medicinska Riksstämman):

- Vi tillämpar ett ekonomiskt tänkande som förstås är viktigt och bra, eftersom vi har begränsade resurser som vi måste förvalta väl. Men människor kan inte bara ses som vårdkonsumenter. Man tror idag att man kan överföra modeller från tillverkningsindustrin till vården. Men patienter är inga bilar. Bilar lider inte, men det gör däremot patienter.

Kommentar överflödig!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar