söndag 11 november 2012

Nauskopi - Att se bortom horisontenFör en dryg vecka sedan läste jag en intressant understreckare i SvD, Mannen som såg bortom horisonten. Étienne Bottineau levde på 1700-talet och gjorde sig känd genom sin väl dokumenterade förmåga att flera dagar i förväg kunna förutspå både landkänning till havs och anländande fartyg till hamn. Bluffmakare har funnits i alla tider, och brukar normalt avslöjas förr eller senare. Men i Bottineaus fall så tycks all befintlig dokumentation bekräfta hans unika förmåga. Bottineau döpte själv denna förmåga till nauskopi.

Nedan några utdrag ur krönikan i Svenska Dagbladet som författats av Sten Niklasson, fd generaldirektör för Patentverket:

Under loppet av fyra år förutskickade han 575 fartygs ankomst till Port Louis, i flera fall fyra dagar innan de blev synliga för andra. Endast under stiltjeperioder innehöll hans rapporter ett mått av osäkerhet i fråga om ankomsttid. 
Den 20 augusti 1784 konstaterade Bottineau en flotta om fyra skepp långt ute till havs. Tidpunkten för deras ankomst kunde han emellertid inte fastställa. Först den 13 september rapporterade han att fartygen skulle anlända Port Louis inom två dygn. Mycket riktigt siktades en fransk örlogseskader om fyra skepp från hamnen den 15 september. Den kommenderande amiralen bekräftade att eskadern legat i stiltje utanför Rodriguez Island under tjugo dagar.
...

Det är frestande att med hänvisning till nu kända vetenskapliga rön avfärda Bottineau som charlatan och skojare. Men faktum är att han inte vid ett enda tillfälle överbevisades om lögn eller spekulation.
Till och med amiralen och sjölorden Louis Mountbatten, som knappast kunde anklagas för vidskepelse, gjorde, innan han mördades av IRA 1979, ett besök på Mauritius, under vilket han uttryckte sin stora respekt för Bottineaus märkliga förmåga.

Bottineau tycks ha tagit nauskopins hemlighet med sig i graven. Det finns naturligtvis spekulationer om att ett tränat öga skulle kunna se dimlika spår av avlägset land eller avlägsna fartyg, eller att de skulle avspeglas på himlen som ett slags hägringsfenomen. Idag finns högteknologiska hjälpmedel som kanske i princip kan göra oss alla till "nauskoper". Men det förtar knappast fascinationen över Étienne Bottineaus förmåga för drygt 200 år sedan.

Jag tycker att denna historia är intressant på flera sätt och jag funderar över om det kan finnas en politikens eller samhällsutvecklingens nauskopi; Skulle man i sanning kunna förutse hur framtidens välfärd kommer se ut som konsekvens av hur den utvecklas idag? Egentligen är det nog många i samhällsdebatten som försöker ge sken av det. Om någon av dem verkligen skulle ha "förmågan" så är vi nog ändå inte mogna att ta till oss budskapet, oavsett vad det förtäljer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar