söndag 25 november 2012

Landstinget söker en FoU-direktör - tyvärr

Bland morgontidningens jobbannonser ser jag idag att Stockholms läns landsting annonserar efter en FoU-direktör. Tyvärr!
Anledningen till att jag är besviken är att enligt annonsen så ska detta uppdrag framöver bara handla om forskning och utveckling. Tidigare har landstinget haft en FoUU-direktör men den styrande majoriteten tycks välja att separera det andra U:et (Utbildning) från Forskning och Utveckling. I enlighet med vad jag nämnt tidigare på bloggen så ser jag det som djupt olyckligt eftersom de olika delarna i FoUU utgör olika facetter av en helhet, som integrerad i hälso- och sjukvården bidrar till en långsiktig hållbarhet.

Samtidigt kan jag förstå ledningens ställningstagande eftersom utbildningsfrågorna har hamnat under SLL Personal, som en del av kompetensförsörjningen. Det är möjligt att detta har bidragit till att "lyfta" utbildningsfrågorna på senare tid, vilket naturligtvis är positivt. Men som sagt, om man ser långsiktigt på vårdens utveckling så menar jag att FoUU, tillsammans och som helhet, måste ses som en del av vårduppdraget. Stuprörs-tänk leder inte till något positivt!

Eftersom jag ser det som viktigt att påminna om FoUU som helhet så har jag för en tid sedan lagt en interpellation som så småningom bör komma upp till behandling i landstingsfullmäktige:
Den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv

Intressant i sammanhanget är att en av landstingets enheter, Karolinska Universitetssjukhuset, har valt att separera FoUU på ett annat sätt, nämligen genom att ha en FoU-direktör med ansvar för Forskning och Utbildning. Dvs i det fallet har man brutit ut Utveckling istället. Kanske mindre dåligt i mina ögon, men fortfarande inte optimalt tycker jag...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar