söndag 25 november 2012

Den tysta kostnaden - finansiella derivatprodukter istället för cancermediciner

I Svenska Dagbladet skriver Andreas Cervenka en tankeväckande finanskrönika under den osexiga rubriken  Var är tråkbanken?

Krönikan handlar (som jag tolkar det) om hur pendeln svänger fram och tillbaka, i detta fallet inom finansvärlden och dess utbud av olika banker och "finansiella produkter". För egen del så är det t ex med skräckblandad fascination jag ser tillbaka på inledningen av denna finanskris och hur man uppfann nya sätt att förpacka "giftiga subprime-lån" i nya attraktiva "produkter" som bankerna kunde lura på sina kunder.
Andreas Cervenka efterlyser den gamla hederliga tråkbanken som fungerar som en vanlig, hederlig bank utan en massa nya krusiduller som ingen egentligen efterfrågar.

Världen styrs idag av ekonomer. Jag funderar över om det är därför saker ser ut som de gör: Global uppvärmning, klimatförändringar, en välfärdssektor som i bl a vårt land bedrivs enligt New Public Management, dvs vård, skola och omsorg ses som kommersiella marknader med kunder, valfrihet, konkurrens - och avkastningskrav.

Egentligen inget ont om ekonomer som gör sitt jobb, men ibland kan jag tycka att annan kompetens lite för lätt ger vika för de skickliga ekonomernas sanningar: "Nej, vi kan inte använda dessa skattepengar till att förbättra skolan eller äldreomsorgen eftersom de är till endast för investeringar i hus och vägar!"
Eller kanske tvärtom för den delen.
Det jag menar är att det måste vara politikerna som ytterst bestämmer och har makten att styra skattemedlen mot de satsningar och framtidsvisioner som det är vår förbannade skyldighet att beskriva.

Denna vår, ibland överdrivna, fascination för pengar och marknader (Andreas Cervenka använder ordet finansifiering) kan ha även andra negativa konsekvenser. Dels kan det handla om en tydlig kostnad/förlust när finanssektorn vuxit sig för stor, detta enligt ekonomer på Bank for International Settlements. Men det kan också röra sig om mer dolda förluster för samhället. I sin krönika beskriver Cervenka det så här:

"Ännu mer betydelsefullt är kanske vad finansifieringen gjort med värderingarna av vad som är viktigt. Ekonomerna på BIS (Bank for International Settlements)  talar om en tyst kostnad för övriga samhället när finansbranschen lockar till sig de skarpaste hjärnorna. Istället för att lösa cancerns gåta eller konstruera rymdsonder ägnar sig snillena åt att tillverka derivatprodukter. År 2007 uppgav 47 procent av sistaårsstudenterna på Harvard att de siktade mot Wall Street. På några decennier blev kapitalförvaltning hetare än statsförvaltning och leveraged finance mer attraktivt än att vara läkare."

Ja, även detta fenomen är kanske något vi allt tydligare ser konsekvenserna av idag, i världen och i vårt eget land?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar