fredag 30 november 2012

Bland kadetter på FörsvarshögskolanIdag deltog jag på den avslutande dagen av årets VILÄR-konferens som denna gång hölls i ett snötäckt Stockholm, närmare bestämt på Försvarshögskolan på Karlbergs slottsområde. VILÄR står för VerksamhetsIntegrerat LÄRande (annars förkortat VIL) och detta nätverk ser det som viktigt att utbildning utgörs av kombinationen "teori OCH praktik" - om man uttrycker det lite förenklat.Det var en bra konferensdag och jag är glad att jag tog mig tid att delta. Dessutom kul och trevligt att träffa bekanta lärarkollegor från exempelvis Kristianstad, Trollhättan och Umeå.

I slutet av mötet så lyfte jag frågan om den klart bristfälliga modell för kvalitetsgranskning som Högskoleverket - tvingat av utbildningsdepartementet - nu använder sig av. Det allvarligaste med nuvarande granskningsmodell är att huvudfokus ligger på det avslutande examensarbetet. Professionsutbildningar som lärare, militär, sjuksköterska, läkare, biomedicinsk analytiker m fl är helt beroende av väl fungerande VIL, eller VFU som det också benämns. Dvs denna del av utbildningen är betydligt viktigare än examensarbetet vill jag påstå. Det är allvarligt för svensk högre utbildning att kvalitetsfokus för närvarande ligger så fel. Dessutom har HSV och granskningssystemet kritiserats internationellt av ENQA.

Om jag vore utbildningsminister så skulle jag se till att HSV får ta det självständiga myndighetsansvar som förväntas och krävs, och att förutsättningar ges för att utveckla ett långsiktigt och väl förankrat system för att kvalitetsgranska svensk högre utbildning. Detta innan den sanna kvaliteten har undergrävts allt för mycket!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar