onsdag 31 oktober 2012

Vårdgaranti och kömiljard dödar?

I Dagens Nyheter beskrivs idag i en artikel hur en hjärtsjuk man i Borås fick sin årliga kontroll uppskjuten i fleras månader. Mannen dog i plötslig hjärtdöd innan kontrollen hann utföras. Socialstyrelsen uttalar kritik mot den bristfälliga vården av patienten och ansvarig chefläkare menar att åtminstone en del av förklaringen till detta är att dagens ersättningssystem gör att nybesök prioriteras högre än återbesök.

Läkarförbundet och SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) har länge varit kritiska mot utformningen av Vårdgarantin och den s.k. Kömiljarden. Se t ex:
Vårdgaranti har trängt undan återbesök

Det är uppenbart att nuvarande ersättningssystem måste korrigeras så att de svårast sjuka prioriteras i vården. Personligen menar jag att det dödsfall som beskrivs ovan kan ses som ett av många bevis för riskerna med att låta sjukvården styras helt utifrån ekonomiska incitament, det som brukar kallas New Public Management. Sjukvården är inte en fabrik, och människor är inte produkter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar