fredag 12 oktober 2012

Stockholms-centern sänker Årsta holmar?

Det är svårt att avgöra vad som är mest förvånande; Att ett centerpartistiskt miljöborgarråd har tvångstankar om att bygga en bro till Årsta holmar (efter att tidigare ha föreslagit nattklubb där)? Eller att miljöborgarrådet har lyckats lura med sig hela Stockholms-Alliansen på detta upptåg?

I Alliansens budgetförslag för 2013 finns nämligen inskrivet att en gångbro ska anläggas till Årsta holmar. Därigenom kör man över de egna tjänstemännen som gjort en grundlig utredning där man tydligt avråder från detta:


Förvaltningens slutsatser
Årsta holmars unika miljö med sina stora naturvärden har hittills kunnat bevaras tack vare det begränsade besökstrycket. En fast förbindelse mellan Årsta holmar och Södermalm ger förvisso en ökad tillgänglighet men riskerar samtidigt att på ett avgörande sätt äventyra holmarnas stora ekologiska värden. Södermalms parker är populära att besöka, inte endast av södermalmsborna, utan även av folk från övriga staden och Storstockholm. Detta är mycket positivt men tyvärr också förenat med stor nedskräpning och stort slitage. En fast förbindelse med Årsta holmar skulle med mycket stor sannolikhet innebära ett stort besökstryck på holmarna, med ovan nämnda konsekvenser, och att krav ställs på samma tillgänglighet som i övriga parkområden inom stadsdelsområdet. 
Utifrån de stora värden Årsta holmar har, både ur ett ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv, är det således förvaltningens bestämda uppfattning att en fast förbindelse mellan Årsta holmar och Södermalm inte är önskvärd. För att bevara Årsta holmars biodiversitet (mångfald) samt värdefulla biologiska värden som gungfly, stränder, våtmarker och kulturlandskap för framtiden behöver öns ostördhet upprätthållas och de olika miljöerna vårdas varsamt. 


Årsta holmar utgör alltså en fullkomligt unik naturmiljö mitt i Stockholm, men om vi människor får fri tillgång till de relativt små holmarna mitt i Årstaviken, så kommer dessa oundvikligen påverkas på ett negativt sätt.

Både växter och vilda djur skulle hotas, och det i en värld där den biologiska mångfalden redan minskar i en alarmerande takt. Eller för att uttrycka det tydligare: Mänskligheten bidrar idag till en utrotning av annat levande, växter såväl som djur, med en hastighet som är minst 100 gånger snabbare än vad som kan anses vara normal, naturlig utrotningstakt. Och det vill Per Ankersjö från den "gröna" centern bidra ytterligare till!?
Ofattbart! Och mycket oroväckande.

Om du inte har gjort det - skriv på petitionen mot en bro till Årsta holmar. Nu är det hög tid att ta ställning och visa handlingskraft.


3 kommentarer:

 1. Det låter bedrövligt! Kan du hjälpa mig att greppa var ärendet ligger i beslutsgången i Stockholms stad? Är det redan avgjort eftersom majoriteten har skrivit in det i budgeten? Eller kommer det att diskuteras i nämnder, etc?

  Och om/när är ett definitivt politiskt beslut: finns möjlighet att överklaga ett byggbeslut av en bro? Vem har rätt till det?

  Tack för din blogg!

  SvaraRadera
 2. Detta kommer sannolikt processas ytterligare i flera instanser, och det är långt ifrån avgjort. Samtidigt är det oroväckande att frågan fortsätter baxas framåt, i riktning mot att faktiskt upprätta en bro till holmarna.
  Jag är glad för den/de "spanare" som hjälper till att slå larm när det händer saker i ärendet. Det gäller att vi följer utvecklingen noga och försöker agera på bästa sätt när det gäller.

  Jag har också bra MP-kollegor i Stockholms Stad, bl a Jakop Dalunde och Cecilia Obermüller som aktivt bevakar frågan.

  SvaraRadera
 3. Det finns en facebook-sida också, se: https://www.facebook.com/NejTillBroTillArstaHolmar

  SvaraRadera