onsdag 17 oktober 2012

Socialministern ger upp meddelarfriheten i vården

På SvD Brännpunkt idag så går socialminister Göran Hägglund (KD) ut med att
Vården behöver en etisk plattform

Där skriver han bl a följande:
Offentlighetsprincipen är ett fundament i svensk skattefinansierad verksamhet; meddelarfriheten är en viktig del av vår demokratiska tradition. Plattformen kan innebära att man frivilligt ansluter sig till meddelarfriheten. Den skulle i så fall gälla även privata vård- och omsorgsgivare med offentlig finansiering.

Till saken hör att den regering som Göran Hägglund ingår i, har lovat en utredning om hur man skulle kunna införa lagstiftad meddelarfrihet även för anställda hos privata utförare. Därigenom skulle de anställda, på samma sätt som offentligt anställda inom vård, skola och omsorg, ha lagstadgad rätt att slå larm om missförhållanden i verksamhet.

Men som sagt,Göran Hägglund har uppenbarligen gett upp om detta och hoppas - ganska naivt, i mina ögon - att alla tusentals privata utförare inom vård och omsorg ska skriva på en "etisk plattform" där ett icke bindande löfte om meddelarfrihet ska ingå.

Det enda man kan säga om detta är att det är sorgligt, patetiskt och mycket avslöjande vad gäller regeringens politik i denna fråga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar