tisdag 16 oktober 2012

MP+Alliansen=sant?

Idag offentliggörs i Dagens Nyheters Stockholmsbilaga en överenskommelse mellan Miljöpartiet och Alliansen i Stockholms Läns Landsting om hur Vårdval Stockholm ska utvecklas och stärkas på ett sätt som förhoppningsvis också bidrar till en jämlik vård.
Avtal tryggar fritt vårdval

Med mindre än 2 år till nästa val, och med flera av Allianspartierna på den procentuella marginalen så kan det vara bra att på detta sätt peka på möjligheter till framtida samarbete.

Eftersom Miljöpartiet för en politik utanför den traditionella vänster-högerskalan så är det genomslaget i vår egen politik, främst i hållbarhetsfrågor, som är avgörande för valet av samarbetspartner.

Men, och det ska man inte sticka under stol med, det är också en politik som kan vara en svår balansgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar