tisdag 23 oktober 2012

Många utförsäkrade med ME/CFS? Räknas som sysselsatta!?

I bilen, på väg till infartsparkeringen i Upplands Väsby, så lyssnade jag imorse på ett intressant inslag om utförsäkrade. Det förefaller som att människor som först deltidsarbetat och varit deltidssjukskrivna, och därefter har utförsäkrats, har i statistiken plötsligt räknats som fullt arbetande. Detta trots att de inte gått upp i arbetstid, utan istället tvingas leva på betydligt mindre inkomst än före utförsäkringen. Många av dessa människor är beroende av anhörigas generositet för att överhuvudtaget klara sig.

Intressant i sammanhanget är att förvånansvärt många av dem som beskriver detta problem tycks vara kvinnor som drabbats av myalgisk encefalomyelit (ME; ibland med det egentligen felaktiga tillägget Chronic Fatigue Syndrome, CFS).

Ovanstående ger enligt min mening en klar antydan att ME är ett stort och kanske successivt ökande samhällsproblem, som orsakar oerhört mycket lidande för de drabbade men också för deras familjer. Sjukdomen ME orsakar också stora ekonomiska kostnader för samhället. Med andra ord, behovet är stort att komma framåt i forskning och utveckling rörande diagnostik och behandling av ME.

1 kommentar:

  1. Det är fruktansvärt att de misslyckade nya sjukförsäkringsreglerna som regeringen införde fortfarande inte är åtgärdade.

    SvaraRadera