fredag 5 oktober 2012

Klimatförändring och nya virus i Sverige?

Sedan en tid så har Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) skärpt övervakningen av smittläget rörande Schmallenbergvirus. Detta eftersom denna infektion, som drabbar kor, får och getter, successivt har spridit sig norrut genom Europa. Idag meddelas att man för första gången hos svenska kor hittat antikroppar mot Schmallenbergvirus. Förekomst av antikroppar mot ett smittämne, t ex ett virus, utgör normalt ett indirekt bevis för att man infekterats eller åtminstone exponerats för smittämnet ifråga. Schmallenbergvirus sprids via svidknott och man kan nog se denna nyhet som ytterligare ett tecken på att klimatförändringar kommer påverka även oss här uppe i norr. Med största sannolikhet så kommer vi så småningom se "nya" smittsamma sjukdomar, inte bara hos våra djur utan även hos oss människor när medeltemperatur och nederbördsmängd stiger.

Personligen anser jag att försiktighetsprincipen bör råda och att vi ser detta som tydliga varningstecken och starka argument för att snarast driva på den omställning som krävs, bl a genom att beskatta koldioxidutsläpp på ett korrekt och rättvist sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar