fredag 19 oktober 2012

Debatten om vinster i välfärden är ointressant

Debatten om vinster i välfärden fortsätter bölja fram och tillbaka genom vårt avlånga land. Frågan är komplicerad och jag håller med dem som argumenterar för att en verksamhet måste gå med överskott om den inte ska gå i konkurs. Däremot är min grundinställning att överskottet ska återinvesteras i verksamheten när det rör sig om välfärd i form av vård, skola eller omsorg. Överskottet, som i detta fallet utgörs av skattemedel, ska inte delas ut till aktieägare eller hamna på ett bankkonto i ett skatteparadis.

Samtidigt vet jag att kommunerna ibland, genom beslut av oss politiker, kan täcka ett underskott i t ex äldreomsorgen med ett (tillfälligt) överskott från skolan. Är den typen av "vinstflyttning/vinstfördelning" OK? Det kan - och bör! - diskuteras men jag konstaterar bara här och nu att jag känner mig obekväm med ett sådant beslut, i synnerhet när skolbarnen behöver mer stöd.

Egentligen har jag två huvudsakliga ståndpunkter när det gäller debatten om vinster i välfärden:

1. Istället för att diskutera vinster i välfärden så föredrar jag att diskutera läckage, eller rent av missbruk, av skattemedel. Det anser jag oacceptabelt, oavsett om det rör sig om privat eller offentlig utförare. Våra skattekronor som går till vård, skola och omsorg ska inte gå till något annat. I detta fallet gör jag tydlig åtskillnad mellan att ta hand om människor och att t ex bygga en väg.

2. Egentligen så är "vinstdebatten" ganska ointressant. Jag är betydligt mer bekymrad över de negativa konsekvenser som kan bli resultatet av konkurrens i välfärden. Där baserar jag min oro på den utveckling som skolan visar upp, med ett system där det alltid finns förlorare, dvs någon som sitter med Svarte Petter och inte klarar av att utnyttja valfrihetssystemet på ett optimalt sätt. Det stora problemet är att dessa förlorare tycks bli allt fler. Det avspeglas i den generella nedgång i resultat som svensk skola uppvisar. Med andra ord så blir den svenska skolan alltmer segregerad och ojämlik, tvärtemot Skollagens löfte om lika utbildning för alla barn. Dessutom blir den allt sämre i internationell jämförelse. Den som vägrar se det har antingen överdrivet ideologiska skygglappar, eller saknar några knivar i lådan...

En oerhört viktig fråga för framtiden är om man kan ana samma mönster i andra delar av välfärden, dvs i vården och/eller omsorgen? Där behövs det definitivt mer forskning vilket påtalades i den numera berömda SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser. När det gäller äldreomsorg så har det framförts i forskning att "Många äldre har inte själva förmåga att välja sin omsorg". Egentligen inte så överraskande kan jag tycka.

Jag har gett mig in i politiken för att jag vill kämpa för en jämlik och likvärdig vård, skola och omsorg,och det utifrån en grön politisk plattform. Det är nämligen bara så vi når en långsiktigt hållbar välfärd.

1 kommentar:

  1. Förstår att det är en komplicerad fråga detta. Men på vilket sätt är det problematiskt att helt enkelt förbjuda vinstuttag från våra skattepengar, men såklart tillåta privat vård, skola och omsorg som återinvesterar sitt överskott i verksamheten?

    SvaraRadera