tisdag 16 oktober 2012

Riksdagsmotion som kan rädda liv

Lena Asplund (M), biomedicinsk analytiker och riksdagsledamot, har lagt en bra motion om behovet att se över kvalitetssäkringen av laboratoriemedicinska patientnära analyser (PNA), med huvudfokus på självtester. Detta ligger i linje med Equalis viktiga arbete - och kan faktiskt rädda liv!

Motionen avslutas:
Det är viktigt att komma ihåg att utbudet av självtester i mångt och mycket är en del av en positiv utveckling som underlättar tillvaron för många vårdtagare. Samtidigt är det viktigt att inte tumma på kvaliteten inom ett så viktigt område som folkhälsan. Det som här efterlyses är inget förbud mot självtester, men en översyn och kontroll som gör att tester kan kvalitetssäkras, sjukdomar följs upp och medicineras på ett riktigt sätt så att människors hälsa inte äventyras.

För att åstadkomma detta bör regeringen överväga att se över huruvida det är möjligt att säkerhetsställa att:

  • PNA-verksamhet ingår i ett kvalitetssystem och ha samma krav på kvalitet som de analyser som utförs på ett kliniskt laboratorium
  • PNA-verksamhet bedrivs i samverkan med ett ackrediterat/kvalitetssäkrat kliniskt laboratorium
  • PNA-verksamhet är knuten till ett externt kvalitetskontroll program
  • Alla som utför PNA har god kunskap i allt som påverkar analysen och dess resultat före, under och efter utförandet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar