söndag 21 oktober 2012

Bevara Årsta holmar!

Nu har en Facebook-aktivitet startat för att bevara detta unika naturområde mitt i Stockholm Stad.
Dessutom har petitionssidan öppnats igen , där alla engagerade kan skriva på för att stoppa de vansinniga planerna på att bygga en bro över till holmarna.

Om en bro förverkligas så blir väl nästa steg en nattklubb och anlagd sandstrand, som tidigare föreslagits!?
Kan inte Ankersjö och Stureplans-centern nöja sig med vattenhålen runt betongsvampen?

2 kommentarer:

 1. Alliansen föreslår samtidigt att Årsta holmar ska bli naturreservat (en ordentlig omsvängning från Centerns sida!) så förhoppningsvis behöver vi inte oroa oss för nattklubb och strandparasoll som Per Ankersjö tidigare föreslagit. MEN ett naturreservat skyddar inte mot besökstrycket och enligt biologer kommer en fast bro att drastiskt minska naturvärdena - se nedan. Ön skyddas idag av sin otillgänglighet. Blir den tillgänglig kommer slitaget att inverka negativt på ett sätt som naturreservatstatus inte kan väga upp.

  Från en debattartikel av biologen Alma Tiwe:
  "På Årsta holmar finns i dag flera biologiskt värdefulla biotoper som fuktlövskog, ädellövskog och hällmarkstallskog, alla ovanliga i Stockholms stad. Här finns även Stockholms enda gungfly. Ön ser ut som den gör både trots och tack vare sin isolering. Ekologiskt sett är isolering ett hot mot artrikedomen eftersom ett isolerat område blir ömtåligt för utdöende och inavel. Men isolering innebär också avskildhet från störning, och denna ö har länge kunnat åtnjuta en ostördhet som de flesta så här storstadsnära miljöer aldrig får chansen att uppnå. Det har aldrig funnits en permanent allmän bro från fastlandet. (...)Om allmänheten fick fritt tillträde till Årsta holmar, även utan de omfattande förändringar som det här exploateringsförslaget påbjuder, är det troligt att biodiversiteten skulle minska drastiskt. Störningskänsliga arter, såväl växter som fåglar och däggdjur, skulle med stor sannolikhet försvinna. Dessutom har ekosystem som inte ofta har utsatts för störningar låg motståndskraft mot plötsliga förändringar, så miljöerna kanske aldrig återhämtar sig."
  http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/gor-arsta-holmar-till-naturreservat

  SvaraRadera
 2. Vad är poängen med ett centralt naturområde ditt människor inte har tillgång? Attdjuren har nära till t-centralen? Det är inte ett övergripande ekologiskt tänkande i alla fall för vi kan skapa mer plsitiva värden för naturen för lägre kostnader för samhället om vi inrättar ett större reservat längre ut i regionen.

  SvaraRadera