onsdag 26 september 2012

Ungdomen går före - även CUF och LUF

På dagens Brännpunkt i SvD så går de miljöpolitiska talespersonerna för Centerns respektive Liberala ungdomsförbunden ut med budskapet Dags att avskaffa reseavdraget.

De hänvisar till att reseavdraget i praktiken är en statlig subvention av att arbeta långt från bostaden och ta bilen till jobbet. Problemet i sammanhanget är att majoroteten av avdragen görs i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö - inte på landsbygden. Dessutom att resor med cykel, kollektivtrafik eller elbil vanligtvis är för billiga för att berättiga till avdrag.

Artikelförfattarna Hedvig Henrekson och Robert Aspegren förklarar att det förra året gjordes reseavdrag med 14 miljarder kronor vilket är mer än dubbelt så mycket som Försäkringskassans anställda kostar per år, eller två miljarder mer än vad staten årligen lägger på kultur, medier, trossamfund och fritid.

Enligt Skatteverket så är nästan hälften av alla reseavdrag felaktiga, och nästan samtliga dessa är till skattebetalarens fördel vilket tyder på medvetet fusk i stor omfattning.

Jag tycker att detta är ännu ett bevis på att det är våra ungdomar (oavsett politisk hemvist!?) som pekar på bristerna i nuvarande system och vad som måste göras för att sträva mot ett hållbart samhälle. Kanske läge att se över reglerna för reseavdrag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar