lördag 22 september 2012

Ungdomar, energiomställning och t-tröjor

 

Tillsammans med närmare 200 andra (!?) ungdomar så har jag idag deltagit på Power Shift 2012. Det är både givande och inspirerande att lyssna på de ungas synpunkter och förslag kring den svåra frågan hur vi ska åstadkomma en omställning till klimatsmart energianvändningen. Denna konferens, som pågår från fredag till söndag denna helg, hålls på Globala gymnasiet (där en av mina bonusdöttrar gått).


Att jag råkar vara dubbelt så gammal som övriga deltagare struntar jag i. Tvärtom känner jag mig mycket hedrad av att ha blivit inbjuden av Lorentz, en av skribenterna på Supermiljöbloggen.

Med sig till konferensen har vi alla tagit med en vit t-tröja. På denna får vi ett Power Shift-tryck så att vi alla känns igen imorgon söndag då konferensen avslutas (nästan) med en flashmob på Sergels torg i Stockholm.
På bilden syns hur t-tröjorna hänger på tork inför morgondagen.


Idag har jag dels varit med på en kunskaps-workshop om hur man undervisar om hållbar energianvändning på ett sätt som berör. Annars är det nämligen svårt att få gehör. Det var Kerstin och Lisen från KNUT-projektet som gav en del intressant statistik om barns och ungdomars syn på klimatfrågor, teknik och vetenskap mm. Apropå t-tröjor så fick vi fundera över vilka olika aspekter man kan ha på en sådan, t ex:
Materialanvändning (bomull?), Tillverkningsprocess (energi, vattenåtgång, låglöne- och/eller barnarbete?), Kemikalier, Transporter, Livscykelanalys, Återvinning mm! Lisen konstaterade att man skulle kunna ägna lång tids skolundervisning inom många olika ämnen kring bara en t-tröja! Och samtidigt lära sig enormt mycket!

Vi fick också göra en övning utifrån frågeställningen hur mycket vatten det går åt till att tillverka ett par jeans. Vi fick ställa upp oss på led där de längst fram gissade störst volym (20 000 liter) och de längst bak (bl a jag...) gissade lägst volym (ca 1 000 liter). Rätt svar var mellan 7 000 och 24 000 liter - för ett enda par jeans. De som läst min blogg minns kanske begreppet Planetary Boundaries (eller som jag kallar dem på svenska: Jordens hållbarhetsgränser), där just vattenanvändning är ett av problemområdena eftersom vi människor i allt högre grad tömmer naturliga vattenresurser.

Under ett annat pass före lunch, med fortsättning under hela eftermiddagen, så brainstormade vi om vad som är viktigt för att åstadkomma en omställning, ett Power Shift. Resultatet kommer sedan utgöra underlag i förslag som kan lämnas vidare till politiker och beslutsfattare på olika nivåer. Det får jag säkert anledning att återkomma till.
Som sagt, imorgon söndag så ska dessa engagerade ungdomar väcka uppmärksamhet kring energi- och klimatfrågor genom att köra en s.k. flashmob på Sergels torg. Eftersom det ska ha en viss överraskningseffekt så kan jag tyvärr inte avslöja upplägg och innehåll ;-)
Men om du har möjlighet så kanske du ska befinna dig på Sergels torg kl 12.
Om du inte har möjlighet att ta dig dit men ändå är nyfiken så kan du kanske se något via Sergels torgs live-kamera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar