torsdag 5 juli 2012

Power Shift 2012 - Våra unga visar vägen!

Jag har fått en trevlig inbjudan till Power Shift 2012. Det är en global ungdomsrörelse för alla mellan 16 och 30 år som vill bidra till en bättre värld med avseende på energianvändning och klimatfrågor. Det är våra unga som på ett konstruktivt sätt lyfter frågorna om hur vi åstadkommer en nödvändig omställning.

Årets träff är på Globala gymnasiet i Stockholm 21-23 september. Vän av ordning kanske nu undrar hur en medelyngre undertecknad lyckats få en inbjudan till detta ungdomsevenemang!? Jo, det gäller att ha rätt kontakter!
Kommer jag gå på Power Shift 2012? Självklart! Kanske du också?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar