onsdag 4 juli 2012

4th of July and Equality - Vart tog idealen vägen?

Jag har tidigare uttryckt min beundran för de fantastiskt formulerade ideal som ligger till grund för republiken USA:s födelse. Det gäller inte minst Självständighetsdeklarationens inledning rörande alla människors lika värde:
We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are Endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness.


Idag, den 4 juli, så presenterades i Almedalen (var annars?) ytterligare en av alla rapporter som pekar på ojämlik hälsa och vård i Sverige. I detta fallet är det organisationen för de forskande läkemedelsföretagen, LIF, som står bakom rapporten och det finns naturligtvis ett "budskap från avsändaren", nämligen att vi måste ha mer forskning och utveckling kring läkemedel, behandling och medicinsk teknik. Eftersom det är en inställning som knappast någon kan invända mot så hänvisar jag gärna till rapporten och de övriga rekommendationer som framförs, eftersom de kan bidra till en intressant och viktig diskussion.

Av en tillfällighet så presenterades idag på SvD Brännpunkt ett debattinlägg där ett antal läkare och barnmorskor pekar på det bekymmersamma faktumet att allt fler landsting tar bort subventionerna på preventivmedel. Detta bidrar till att moderna preventivmedel i allt högre grad är tillgängliga endast för de rika. Med andra ord så ser vi även på detta område en ökande ojämlikhet. Detta gäller inte minst i det Alliansstyrda landstinget i Stockholm.
Bland annat skriver författarna:
I flera landsting och regioner, bland annat Stockholms läns landsting, ingår endast preventivmedel som omfattas av det så kallade högkostnadsskyddet i ungdomssubventionen. Detta är mycket olyckligt, då många av de nya och effektiva preventivmetoderna inte ingår i detta högkostnadsskydd. Samtidigt ligger tonårsaborterna i Stockholms län högst i Sverige, användningen av hormonella preventivmetoder har minskat sedan 2007, och denna minskning är störst bland tonåringarna.
 

De ökande ojämlikheterna i den svenska välfärden uppmärksammas alltmer. Ytterligare ett exempel är den nationella konferens, Jämlik vård - Vårda jämlikt, som hölls för bara några veckor sedan.

Som sagt, det blir uppenbart för allt fler - Något måste göras för att bryta en oroväckande och rentav farlig utveckling. Till en början ska naturligtvis alla unga i Stockholms län (egentligen i hela landet!) ha lika tillgång till bra och säkra preventivmedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar