onsdag 13 juni 2012

Negativa konsekvenser av Hållbar utveckling?

Det borde inte vara möjligt men igår upplevde jag på ett mycket påtagligt sätt negativa konsekvenser av Hållbar utveckling (HU). Jag medverkade nämligen på ett HU-seminarium på Karolinska Institutet i Huddinge. Ett bra seminarium med aktiva deltagare! På eftermiddagen hade jag tagit ledigt eftersom jag skulle hoppa in och tjänstgöra i landstingsfullmäktige. På grund av seminariet så anlände jag till Landstingshuset strax efter kl 13. Då hade man just startat ett nytt debattblock om 2013 års budget för kollektivtrafiken. Till saken hör att man enligt bestämmelserna för just budgetfullmäktige (åtminstone i Stockholms läns landsting) inte får gå in och tjänstgöra när ett block pågår. Det innebar alltså att jag fick sätta mig och vänta - och kollektivtrafikblocket var fyra timmar långt...

Nåväl, jag kunde ändå lyssna på debatten och samtidigt göra lite nytta vid datorn. Sedan blev det tjänstgöring från punkten som gällde trafik- och regionutskottets politik och budget. På grund av en rörande enighet (?) om landstingsrevisorernas budget så kunde mötet avslutas i förtid, redan före niotiden på kvällen.

Budgetfullmäktige sträcker sig över två dagar och idag var det dags att tjänstgöra igen, men först efter kl 18 när Framtidens hälso- och sjukvård (FHS kallad) debatterats. Jag hade inte möjlighet att lyssna på allt, men utifrån det jag snappade upp så stärktes jag i uppfattningen att det enda man med säkerhet kan säga om framtiden är att man inte kan säga någonting med säkerhet...

Före FHS hade man debatterat Hälso- och sjukvårdsnämndens budget - under 6 timmar! Enligt uppgift så hade mina kollegor i MP gjort bra ifrån sig i debatten och varit mycket aktiva.

När jag påbörjade andra dagens tjänstgöring i fullmäktige så rörde det sig inledningsvis om Produktionsutskottets (PU) budget. Eftersom PU ansvarar bl a för kompetensförsörjningen så gick jag upp i talarstolen och påpekade betydelsen av att vårduppdraget kombineras med forskning, utveckling och utbildning. Detta eftersom FoUU är att se som en investering i kompetensutveckling och -försörjning snarare än den kostnad och tidsförlust som det ofta förknippas med. Jag nämnde naturligtvis min interpellation på detta tema: Den nödvändiga kombinationen av Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv. För övrigt den enda interpellation som lades denna sista dag före fullmäktiges sommaruppehåll!

Efter avslutad budgetdebatt och fastställd budget i helhet så var det dags för partiernas gruppledare att säga några ord fritt ur hjärtat. Mycket var förutsägbart, men där kom också några underhållande pärlor. För den som orkar leta fram det i webbsändningen så kan det ge ett litet leende.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar