måndag 11 juni 2012

Landstingsfullmäktige och ny interpellation

Imorgon börjar ett tvådagars fullmäktigemöte för Stockholms läns landsting då budgeten för 2013 samt inriktning för 2014-15 ska beslutas. Miljöpartiets budgetförslag är en tydlig satsning på Hållbar ekonomi, en Mänsklig hälso- och sjukvård och en Modern och attraktiv kollektivtrafik.

För egen del passar jag på att inkomma med en interpellation där jag ställer frågor om varför avtalet rörande fortsatt drift av St Görans sjukhus, som gäller många år och mycket skattepengar, inte omfattar ett tydligt FoUU-uppdrag, dvs forskning, utveckling och utbildning.

Om vi ska klara av en kvalitetsmässig hälso- och sjukvård framöver så måste vård, forskning och utbildning ses som ett sammanhållet uppdrag. det anser nog egentligen den styrande Alliansen också - men varför agerar man då inte på det sättet!?

Det kommer dröja innan jag får svar på mina frågor - och i värsta fall tror jag interpellationen kan bli helt avskriven, enligt de nya regler som Alliansen infört.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar