söndag 10 juni 2012

Kunder istället för patienter - kan ge fel associationer...

För en dryg vecka sedan läste jag i Läkartidningen en rolig men också tankeväckande betraktelse av hur patienten idag ses alltmer som en kund som ska betjänas. En läkares tillspetsade beskrivning av detta fenomen tillämpat på en vårdcentral kan ge märkliga associationer till ett helt annat yrke:
Mitt kundliv i vården

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar