måndag 11 juni 2012

Ingen LOV-sång från PRO

På SvD Brännpunkt uttalar idag ordföranden för Pensionärernas riksorganisation (PRO), Curt Persson, en bedjan: Tvinga inte fram privat omsorg.

Curt Persson hänvisar till en färsk rapport där PRO granskar LOV, Lagen om valfrihetssystem.
Nedan några klipp ur rapportens sammanfattning:

Lagen infördes i tron att den ska leda till bättre vård och mer valfrihet för den enskilde. Det finns anledning att vara observant på om detta verkligen stämmer. En viktig slutsats man kan dra från denna rapport är att det vore helt fel att tvinga alla kommuner att införa LOV, vilket regeringen föreslår.
PRO oroas över att denna valfrihet inte kommer att gynna alla, utan att den istället kommer att leda till ökad ojämlikhet mellan de starka och svaga på vårdmarknaden. Vi oroas över en situation där vårdpersonal i privata  bolag inte vågar larma om missförhållanden då de inte omfattas av meddelarfriheten. Vi ifrågasätter om kommunernas kunskaper och kompetens räcker för att lyckas med det allt mer krävande uppföljnings- och kvalitetskontrollarbetet.
Vi befarar att brist på information de facto hindrar många äldre att göra meningsfulla val inom äldreomsorgen.
...

Det finns en naiv övertro på vad man kan uppnå med ett system som LOV. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har kunde man förvänta sig en något försiktigare LOV-sång från kommunpolitikernas sida. De undersökningar som hittills gjorts visar inte på att någon viss driftsform skulle vara otvetydigt bättre än andra, och inte heller på tydliga förbättringar av kvaliteten i de kommuner som infört kundvalssystem.


Det låter som kloka ord tycker jag. I sammanhanget vill jag tipsa om Curt Perssons blogg där han i ett färskt inlägg kommenterar sin namnes, Kent Perssons (M), "nyhet" om en ny myndighet som ska granska äldreomsorgen.
Dels så är ju myndigheten redan på gång, dels så vore det bättre att satsa på kvalitet från början istället för att försöka granska, följa upp och straffa i efterhand. Ju fler vårdgivare, desto mer komplicerat och kostsamt. Denna nya myndighet riskerar att bli ett svart hål som kan sluka hur mycket resurser som helst.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar