fredag 8 juni 2012

Dagens Samhälle ringde...

...och ville ha en kommentar till en rapport från Konkurrensverket (?)
Rapporten, som visar sig vara mycket intressant utifrån ett laboratoriemedicinskt perspektiv, handlar om konkurrens inom laboratorietjänster. Som väntat så ligger Stockholm extremt lågt jämfört med övriga landsting/regioner om man tittar på den ersättning som betalas för olika analyser.
Några exempel är:


Infektion eller Inflammation (CRP, NPU-kod 19748)
Gävleborg 20,00 kr
Jämtland 15,00 kr
Skåne 13,00 kr
Stockholm 4,31 kr
Västra Götaland 10,24 kr
Örebro 33,59 kr


Kolesterolvärde (K-LDL, NPU-kod 1566)
Gävleborg 17,00 kr
Jämtland 19,00 kr
Skåne 9,00 kr
Stockholm 4,31 kr
Västra Götaland 7,39 kr
Örebro 49,27 kr


Det sistnämnda exemplet är nästan ofattbart med drygt 10 gånger (!) högre ersättning i Örebro än i Stockholm.
Inte undra på att laboratoriemedicinen i Stockholm känns slimmad för att uttrycka sig försiktigt.

I rapporten kommenterar Konkurrensverket på detta sätt:
"Priserna i Stockholm verkar vara exceptionellt låga i vårt urval."

Konkurrensverket stöder sig på dessa siffror och uppmanar till utökad konkurrensutsättning för att därigenom spara vårdpengar till annan verksamhet. Visst ger jämförelsen fog för en sådan uppmaning. Samtidigt menar jag att man måste vara lite försiktig.
Anledningen till att Dagens Samhälle ringde mig är nämligen att jag för snart ett år sedan pekade på just den pressade prisbilden i Stockholm, och de nackdelar och risker som följer ("Prispressen på laboratorier skapar risk för dyra misstag").

Därför menar jag att den enda enkla slutsatsen man kan dra av Konkurrensverkets rapport är - Örebro ligger nog för högt i pris, Stockholm ligger kanske för lågt i pris. Det senare om man i Stockholm vill ha en verksamhet med möjlighet till effektiv kompetensutveckling, forskning och utbildning vilket i sin tur är en förutsättning för en långsiktigt hållbar verksamhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar