torsdag 10 maj 2012

(S)-motion om sjukdomen ME/CFS

Jag har fått tips om att Socialdemokraterna i Västernorrland har skrivit en landstingsmotion om ME/CFS:
Skapa förutsättningar för att ge ME-sjuka rätt diagnos och behandling!

Motionären Ewa Back (S) anger att det i Västernorrland kan finnas 1200 människor som är sjuka i ME/CFS och att sjukvårdskostnaderna - tyvärr ofta för felaktiga insatser - kan uppgå till 150 miljoner kr.

Förslagen i motionen går huvudsakligen ut på att ta vara på den kunskap och expertis som finns vid Akers sykehus i Norge, men även inom ME/CFS-projektet vid Danderyds sjukhus. Detta kan ske genom att bjuda in till Västernorrland och/eller genom studiebesök på nämnda sjukhus.

Som landstingspolitiker känner jag stolthet och glädje över att Danderyds sjukhus ses som en nationell resurs i kliniska och forskningsrelaterade ME/CFS-frågor. Det hoppas jag personligen ska få fortgå länge framöver samt utvecklas vidare i nationell och internationell samverkan. Men det är naturligtvis en fråga om resurser som det - än så länge - är stockholms-alliansen som styr över...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar