tisdag 1 maj 2012

Regeringen förhalar frågan om meddelarfrihet

SvD Brännpunkt skrev Miljöpartiets fd språkrör Peter Eriksson häromdagen om meddelarfriheten som innebär att anställda inom vård och omsorg ska ha laglig rätt att slå larm om oegentligheter där patienter och brukare kan fara illa. Detta utan att den anställda riskerar repressalier från arbetsgivaren. Detta är en absolut grundbult i ett öppet, demokratiskt välfärdssamhälle. Men i och med den ökande privatiseringen av vård och omsorg så har lagstiftningen inte riktigt hunnit med. Därför omfattas inte alla anställda inom privat verksamhet av meddelarfrihet. Alla tycks dock vara eniga om att så ska vara fallet, även en enig riksdag. Därför är det oförklarligt om regeringen drar denna fråga i långbänk!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar