tisdag 1 maj 2012

Om läkemedel - från miljö- till hållbarhetsperspektiv

För några veckor sedan hade Läkartidningen särskilt fokus på läkemedel och miljö. Alldeles utmärkt eftersom det finns mycket att göra på detta område!
Samtidigt tycker jag det var extra bra av Charlotta Brask och medförfattare att i sammanhanget peka på betydelsen av att gå från ett miljö- till ett hållbarhetsperspektiv. Med det menar Charlotta att nuvarande klassificeringssystem för läkemedel måste omfatta miljöpåverkan redan vid tillverkningen, men också aspekter rörande etiska förhållanden, mänskliga rättigheter etc i samband med själva produktionen av de läkemedel som vi importerar.
Sverige är förvisso pionjär när det gäller att ställa både miljömässiga och sociala krav på läkemedelstillverkare, men vi kan bli ännu bättre och vi måste driva kraven internationellt.

En konsekvens av detta, om man menar allvar, är att läkemedel kanske måste få kosta lite mer, för att vi ska vara säkra på att de är tillverkade, och i slutänden omhändertas, på bästa möjliga sätt.
Detta ligger helt i linje med Miljöpartiets hållning att landstingets upphandlingsrutiner måste bli bättre med avseende på samtliga hållbarhetsaspekter, inklusive de sociala.

Gädjande i sammanhanget är att den duktiga och drivande Charlotta Brask är tillförordnad miljöchef - vid Stockholms Läns Landsting!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar