onsdag 9 maj 2012

Läkardebatt om vårdvalssystem

I senaste numret av Läkartidningen skriver företrädare för Socialistiska läkare*:
Läkarförbundet häpnadsväckande passivt vid införandet av vårdvalssystemen. Ett antal referenser räknas upp till stöd för inställningen att det saknas tydliga evidens för att vårdval och konkurrens ger en bättre vård.

I en replik försvarar Marie Wedin Läkarförbundets positiva inställning till vårdval och konkurrens:
Vi har olika uppfattningar om vägen till målet. Läkarföbundets förra ordförande medger emellertid att det finns tydliga behov av justeringar i de olika vårdvalskonstruktionerna.

Dessa inlägg ligger i linje med vår landstingsmotion och vårt debattinlägg i Svenska Dagbladet igår.
Personligen skulle jag varmt välkomna ett vårdvals- och konkurrenssystem som ger skattebetalarna full valuta för pengarna och patienterna bästa möjliga jämlika vård fördelad efter behov. Frågan är dock om den ekvationen går ihop?


*Socialistiska läkare är enligt uppgift en förening som verkar för en offentligt finansierad vård utan vinstintressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar