tisdag 15 maj 2012

Laddat möte - kommunala hemtjänsten läggs ner, tyvärr

När jag skriver detta är klockan tio på kvällen och jag har just kommit hem från produktionsstyrelsens extrainsatta möte. Som jag nämnt tidigare här på bloggen så hade vi kallats till detta möte för att fatta beslut om den kommunala hemtjänstens framtid i Upplands Väsby. Sedan LOV (Lagen om valfrihetssystem) införts så har andelen kommunal hemtjänst, på bara några år minskat från 99 till 39%. Föga förvånande så har denna omställning varit svår och trots imponerande ansträngningar av de anställda så har verksamheten gått med underskott.

Frågan är emellertid om ersättningen, beslutad av Social- och äldrenämnden, ligger på rätt nivå? Upplands Väsby ligger i det absoluta bottenskiktet nationellt när det gäller ersättning för hemtjänst. De privata företagen som alltså tagit över alltmer tycks klara sig trots den låga ersättningen. Förklaringen till detta är nog dels att de kan dryga ut med att erbjuda hushållsnära tjänster (vilket kommunen inte får), dels så kan de bedriva hemtjänstverksamhet i flera kommuner vilket ger större volymer och följaktligen bättre ekonomiska förutsättningar. En kommun får enligt lagen inte bedriva hemtjänstverksamhet i annan kommun - vilket är ganska logiskt. Den kommunala hemtjänsten konkurrerar alltså inte riktigt på samma villkor med företagen (Jag vill vara ärlig och säga att det möjligen finns andra aspekter där företagen anser sig diskriminerade istället).

Den styrande majoriteten (ffa M men även FP och KD) hade i pressmeddelande redan före det formella beslutet basunerat ut att den kommunala hemtjänsten (dag- och kvällstid) skulle avvecklas. Riktigt arrogant att inte invänta beslutet i produktionsstyrelsen!
Mötet inleddes kl 19 och eftersom det vara bara en enda punkt att avhandla så kunde man tycka att det inte skulle ta så lång tid. Men vi i oppositionen (MP, S och V) hade en hel del frågor, synpunkter och invändningar. Dessutom inleddes mötet med allmän frågestund och för första gången under min tid i styrelsen så fanns åhörare på plats (ett tiotal) vilka också hade många frågor och synpunkter. Hela första timmen fick den moderate ordföranden ägna åt att bemöta emellanåt ganska "intensiva" frågor.

Från oppositionens sida yrkade vi, efter en egen utdragen debatt, återremiss för att inhämta synpunkter från social- och äldrenämnden samt behandling i kommunfullmäktige. När majoriteten avslog detta så yrkade vi avslag på beslut om avveckling. Även detta yrkande avslogs av majoriteten och då begärde vi votering. Samtliga ledamöter från de styrande partierna, M, FP, KD, röstade för en nedläggning av den kommunala hemtjänsten. Vi i oppositionen, dvs MP, S och V, reserverade oss mot beslutet som vi tycker är bristfälligt grundat och skulle behöva debatteras i kommunfullmäktige före ett beslut. Nu blir det inte så, tyvärr.

Personligen är jag rädd att beslutet om nedläggning kommer straffa sig förr eller senare. Kanske i form av omotiverat ökande kostnader inom ett par år, kanske i form av ökande spridning i kvalitet där några brukare blir förlorare i systemet, kanske i form av försämrade arbetsvillkor för anställda (insynen är låg i de privata bolagen), kanske i form av försämrade förutsättningar för att åta sig den kommunaliserade hemsjukvården om några år? De långsiktiga konsekvenserna och riskerna är inte tillräckligt genomlysta.

Nåväl, med det beslut som ändå fattades ikväll så hoppas jag att det ordnar sig på bästa sätt för alla de närmare 60 anställda, och för de ca 200 brukare som i flera fall uttalat att de inte vill ha något annat än just kommunal hemtjänst. Uppenbarligen så gäller "det fria valet" inte dem. Det är ledsamt.

Beslutsprotokoll hittas här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar