onsdag 2 maj 2012

Bör offentligt driven välfärd avskaffas?

Mitt eget svar på frågan är ett definitivt Nej!
Med offentligt driven välfärd menar jag i första hand vård, skola, omsorg som inte bara bekostas av av kommun eller landsting via våra skattemedel, utan också drivs av kommun eller landsting. Verksamheter som är avgörande för ett lands välbefinnande, för befolkningens välbefinnande. Livsviktiga verksamheter som, enligt lagens mening ska vara likvärdiga, dvs det ska inte spela någon roll om du är rik eller fattig, om du bor i Rosengård eller på Östermalm. Verksamheter som bör präglas av stabilitet och kvalitet.

Jag menar att det är viktigt att behålla vård, skola, omsorg i offentlig drift (landsting/region, kommun), som icke vinstdrivande verksamhet, att kunna konkurrera med privata alternativ av olika slag.

Men det finns kommuner som börjat avskaffa offentligt driven välfärd, t ex Nacka kommun som inte längre har någon kommunal hemtjänst kvar. Nyligen meddelades emellertid att avgiften för hemtjänsten (idag alltså enbart privat) höjs med 30%!

Var går gränsen för att avskaffa välfärd i offentlig drift? Kan man helt avskaffa även kommunala skolor? Eller landstingsdriven vård?

Det är en berättigad, och tyvärr högaktuell fråga. Som vi bör diskutera mycket och intensivt. Annars är det plötsligt för sent.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar