torsdag 3 maj 2012

Äntligen - sekretessen kan hävas!

I onsdags kväll förra veckan deltog jag, som Miljöpartiets ledamot, i produktionsstyrelsens möte i Upplands Väsby. Produktionsstyrelsen är den nämnd som ansvarar för utförandet av den välfärd som fortfarande finns kvar i kommunal drift: vård, skola, omsorg.
Upplands Väsby är ju en av de kommuner i Sverige där privatisering av dessa verksamheter har gått allra snabbast. Följaktligen kanske inte på ett optimalt sätt.

Den sista punkten på produktionsstyrelsens möte var sekretessbelagd och jag visste inte vad det skulle handla om. Vid mötet fick vi ledamöter bara muntlig information av chefen för Väsby Välfärd samt styrelsens moderate ordförande, med några powerpointbilder till stöd. Inget underlag delades ut. Vi fick förklarat för oss att sekretessen i ärendet måste gälla fram till den 3 maj (idag) då informationen skulle bli allmän.

Vad var det då som var så hemligt? Jo, som jag tidigare beskrivit så har vi stora problem med att få den kommunalt drivna hemtjänsten att gå runt ekonomiskt. På kort tid har privatiseringen ökat även inom denna sektor: Från 1% till 61% på 5 år och förutom att Upplands Väsby har en relativt låg "hemtjänstpeng" så har den kommunala verksamheten inte hunnit med den stora omställningen på ett bra sätt.

Det ledsamma budskapet var alltså att kommunen inte kunde fortsätta driva hemtjänst med ekonomisk förlust. Därför måste produktionsstyrelsen besluta om att avveckla (=lägga ner) den egna hemtjänsten och låta de privata utförarna och företagen ta över hela "marknaden".

Enligt uppgift så skulle idag, den 3 maj, personalen informeras och sedan ska information gå ut till de knappt 200 brukare som fortfarande har kommunal hemtjänst i Upplands Väsby. Av hänsyn till både personal och brukare så har jag hållit på sekretessen såtillvida att jag inte gått ut med informationen offentligt. Inte förrän nu.

Däremot har jag känt mig tvingad att ta upp frågan till diskussion med mina närmaste politiska kollegor eftersom detta är så principiellt viktigt: Se mitt förra inlägg om att lägga ned kommunal välfärd, men även inlägg här och här.

En så omvälvande sak som att helt avveckla en välfärdstjänst inom vård, skola eller omsorg får inte bara genomföras på krasst ekonomiska grunder utan en ordentlig genomlysning, konsekvensanalys och ideologisk diskussion. Därför känns det skönt att nu kasta av sig sekretess-oket och lyfta upp frågan i ljuset. Detta med sekretess inom politiken är ju också ett eländes elände på flera sätt. Jag har förståelse och respekt för att man i en sådan fråga som denna inte vill gå ut för tidigt och oroa anställda och brukare. Samtidigt så kan sekretessbeläggandet vara ett strategiskt vapen som kan användas i syfte att förenkla genomdrivandet av kontroversiella beslut på ett mindre demokratiskt sätt. Det är illa!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar