söndag 6 maj 2012

Annulera utsläppsrätterna! Eller?

Trots att Sverige fortsätter öka sina nettoutsläpp, framförallt om vi räknar in utsläpp från produktion av varor vi importerar, så sköter vi oss uppenbarligen hyfsat eftersom vi inte når upp till den ranson som vi som land tilldelats i enlighet med Kyotoprotokollet. Följaktligen har vi nu dilemmat att avgöra om överblivna utsläppsrätter ska säljas till andra länder eller om vi ska annulera dem för att ytterligare bidra till renare luft och minskad klimatpåverkan?

En försäljning skulle enligt uppgift inbringa mellan 0,5-8 miljarder kr till statskassan. Det verkar svårt att uppskatta värdet.

Hållbar utveckling brukar beskrivas som omfattande tre dimensioner: Den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen. Den ekologiska brukar anges som överordnad eftersom vi bara har ett jordklot att leva på.

Om försäljningen verkligen skulle inbringa så mycket som 8 miljarder så är det naturligtvis mycket pengar som Sverige skulle kunna använda (i bästa fall) på ett bra sätt för den sociala välfärden, för ekonomin och kanske för egna ytterligare miljö- och klimatåtgärder. Men eftersom vi alltså bara har ett jordklot som vi redan nu överutnyttjar så anser jag spontant att Sverige bör annulera utsläppsrätterna. Det vore oetiskt och kontraproduktivt att sälja dessa till annat land för att det landet ska få ytterligare möjlighet att förstöra vår värld.

Å andra sidan - utsläppsrätterna skulle kunna säljas, eller skänkas, till utvecklingsländer för att därigenom bidra till deras ökade välfärd. Det råder ingen tvekan att hur regeringen än beslutar i frågan så kommer det resultera i kritik. Vi får därför hoppas att beslutet fattas på en noggrann analys och på så goda grunder som möjligt utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar