måndag 30 april 2012

Vad tycker läkarna om vårdvalet egentligen?


En uppskattad förmån som landstingspolitiker är att jag har möjlighet att prenumerera på tidskrifter för 1500kr per år. Eftersom jag har tillgång till Dagens Medicin på annat håll så har jag valt att prenumerera på Läkartidningen – som kostar prick 1500kr/år. Där går alltså hela pengen åt…
Nåväl, Läkartidningen innehåller alltid viktig och intressant läsning. I nr 16 av årets Läkartidningen ger den debattglade distriktsläkaren i Ryd, Bengt Järhult, en mycket bra kommentar till vad en tidigare ledarskribent (Karin Båtelson) hävdat angående vårdval:
Läkarförbundet ser utomordentligt positivt på regeringens satsning att utvidgavårdvalet


Den kloke dr Järhult menar att ledarskribenten gärna kunde ha problematiserat LOV (Lagen om valfrihetssystem inom primärvården) dit specialistvården synes föras med sin fria etablering.
Finns det t ex några faror med att staten dopar sjukvårdssystemet med 100-tals miljoner kronor för att göra landstingen privatiseringsmöra?

Jag har ju här på bloggen i åtskilliga inlägg diskuterat det tve-eggade svärdet som mångfald och valfrihet utgör och jag är helt ense med Bengt Järhult när han efterlyser en mer omfattande och seriös problematisering.
Jag är rädd att vi i flera avseenden inte kan överblicka konsekvenserna av den på många håll alltför snabba omvandlingen av svensk hälso- och sjukvård. Inte minst i Stockholm som "leder" omvandlingen.
I en replik publicerad på internet svarar Karin Båtelson, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, att

Båtelson skriver också:
"All förändring innebär risk. Beroende av vilken grundinställning man har kan man välja att främst se möjligheter eller faror. De risker som Bengt Järhult tar upp är viktiga och behöver analyseras. Centralstyrelsen har tillsatt en särskild arbetsgrupp som har det uppdraget, VIS-gruppen. Utöver det Järhult skriver om har gruppen identifierat ett antal frågeställningar som också är viktiga att uppmärksamma, t ex utbildning av ST-läkare, forskningsmöjligheterna och jourerna."

Här kan nämnas att ordförande för VIS-gruppen är Karin Båtelson själv.

På nätet hittar jag också en skrift från 2009, Vårdval i primärvården - hur bör det utformas?
som jag inte hunnit läsa själv, men den kanske ger en fingervisning om vad läkarna, eller åtminstone läkarfacket, tycker om vårdval?



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar