söndag 29 april 2012

Professor i patientsäkerhet - äntligen!

Nu har äntligen den av landstinget finansierade professuren i patientsäkerhet vid Kungliga Tekniska Högskolan blivit tillträdd av Richard Cook, läkare och forskare i mänskliga misstag i hälso- och sjukvårdens organisation. En del av hans meriter finns listade här.
Jag förmodar och hoppas att vi i forskningsberedningen ska få träffa dr Cook så småningom för att höra hur han ska angripa sitt oerhört viktiga uppdrag som är tänkt att rädda patientliv och minska onödigt lidande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar