söndag 22 april 2012

Högskoleverket - Det blåser upp till storm igen?

Sedan flera år tillbaka så har jag haft synpunkter på Högskoleverkets kvalitetsgranskande funktion. Den är oerhört viktig och därför är det nödvändigt att den utförs på ett korrekt och väl förankrat sätt. Jag har tagit upp det flera gånger här på bloggen (Högskoleverket och jag...; Regeringen + Högskoleverket = "nytt högskolelandskap"!? ; Akademins sisyfossten)och jag har skrivit debattinlägg (Nya kvalitetsgranskningen på väg - Highway to hell!?) som bemötts vänligt och intetsägande av HSV:s högsta ansvariga tjänstemän.

Nu börjar de kritiska seglen fyllas med friska vindar igen när Lena Adamson, tidigare st.f. myndighetschef på Högskoleverket och numera expert i kvalitetsfrågor för European Institute of Innovation and Technology, och för Council of Europe, skriver i SULF:s tidning Universitetsläraren, Det nya kvalitetssystemet - vad blir det för resultat?
Lena Adamson är kunnig, insatt - och mycket kritisk till det nya kvalitetsgranskningssystemet. Redan när förslaget kom från Jan Björklund och Utbildningsdepartementet så förklarade hon: Förslaget är ett rent lekmannaförslag...ett kvalitetssystem i total avsaknad av all grundläggande metodologisk underbyggnad.


Som ett sammanträffande så kunde man i lördagens DN läsa att svenska studenter riskerar underkänt i övriga Europa. Anledningen är att den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning. SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) påtalar att man redan tidigare framfört liknande kritik men att man inte fått gehör från Utbildningsdepartementet.

Enligt uppgift så avvaktar HSV nu ytterligare besked från ENQA innan man vet hur man ska gå vidare;
- Vi följer det uppdrag vi fått från regeringen.

I den rapport som ENQA nyligen publicerat framgår att HSV förefaller vara väl organiserat men man ifrågasätter verkets operationella självständighet (med rätta! - Michels anmärkning). ENQA konstaterar också att det nya kvalitetsgranskningssystemet inte överensstämmer med ESG (European Standards and Guidelines for external quality assurance agencies).

Redan innan vi hunnit se resultat av de första granskningarna enligt det nya systemet så börjar det stå klart att systemet sannolikt måste skrotas till förmån för en ny modell - precis som jag m fl förutspått. Ett resursslöseri utan dess like, och riktigt allvarligt om våra svenska studenter och deras examina riskerar att inte accepteras i övriga Europa.

Vi har ett Utbildningsdepartement som leds av en major som är van att peka med hela handen. Med tanke på alla tokiga beslut och misslyckade reformer de senaste åren så inser man att Jan Björklunds ledarstil knappast har gagnat skol- och utbildnings-Sverige:
- Jämförelsevis höga avgifter för studenter som söker från länder utanför EU-EES har skrämt bort 80% till magister-/masterkurser.
-  Lärarlegitimationen blev en kalkon.
- Nya gymnasiebetyg infördes och måste justeras i efterhand för rättvisa bedömningar och jämförelser.
- Kvalitetsgranskningssystem, ogenomtänkt och dåligt förankrat. I strid med internationella system?
- Flaggade beslut från Björklund om snabbåtgärd (varning, varning!) för att lösa Life Gene-problematiken.

Ytterligare kommentar överflödig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar