måndag 30 april 2012

England kidnappar svenska humlor? Om biologisk mångfald

(OBS! Humlan på bilden är inte en vallhumla)

En nyhet av det ovanligare slaget har trängt igenom det senaste dygnet. Enligt uppgift så är ett gäng forskare från Storbritannien just nu i Skåne för att fånga upp till hundra humledrottningar.
I svenska media uppmärksammas detta bl a i:
SvD: Skånska humlor riskerar utrotning

Det rör sig om vallhumlan (Bombus subterraneus, på engelska short-haired bumblebee) som är utrotad i Storbritannien sedan ett drygt decennium. Anledningen till utrotningen är att humlans naturliga livsmiljö (habitat) förstörts; De senaste 60 åren har 97% av brittiska ängar med vildblomster försvunnit, som en konsekvens av människans påverkan.


Vallhumlan är inte skyddad i Sverige (tyvärr?). Därför finns det inte några lagliga skäl att förhindra den brittiska humle-hämtningen. Enligt nyhetsrapporteringen så ska aktionen i Skåne vara godkänd av jordbruksverket men länsstyrelsen i Skåne tycks ha invändningar.

Om det är så att vi i Sverige, specifikt Skåne, har gott om vallhumlor så är det naturligtvis en bra sak om vi kan bidra till att dela med oss av en utrotad art i annat land. Men det finns de som varnar för risken att denna omfattande decimering av 100 humledrottningar kan hota vallhumlans existens i Skåne. Därför menar man att det finns, om inte juridiska så åtminstone etiska invändningar mot britternas aktion.

För den som vill följa den brittiska projektledaren på närmare håll så har hon en blogg (Nikki's Blog) och en twitter (shbumblebeeproject). På den senare skrev Nikki Gammans igår:
There has been a terrible misunderstanding. I am working with the local authorities in Skane to resolve the issue.

På detta har det kommit följdfrågor där hon ombetts att utveckla vad hon menar med missförstånd. Hon har också blivit ombedd av SVT Sydnytt om en intervju. Men det tycks nästan som om Nikki Gammans gått under jorden?

Frågan är om denna humle-hämtning var tillräckligt väl planerad och förankrad? Om svaret är Nej så kanske Nikki Gammans och hennes brittiska kollegor underskattat komplexiteten i denna uppgift - utöver svårigheterna att fånga och hålla alla humlor vid liv? Eller det kanske är Jordbruksverket som begått ett misstag? Inte helt osannolikt...

Någon kanske tycker att det är löjligt att en humlefråga kan bli så stor, kanske t o m blir internationell politik. Men som jag nämnt tidigare så är just den minskande biologiska mångfalden ett av mänsklighetens största och viktigaste utmaningar framöver. Människans framfart, främst pga omvandling av mark, leder till att många arter (både växter och djur) förlorar sin naturliga habitat. Utrotningen av arter går idag minst 100, kanske 1000 gånger snabbare än "normalt" på grund av människans agerande.

Detta är en av de Jordens hållbarhetsgränser (Planetary boundaries) som är klart passerad redan idag och där vi måste vända en starkt negativ utveckling. Annars riskerar vi att hela ekosystem och ekosystemtjänster kollapsar, t ex pollinering av viktiga grödor. Sådana kollapser kan få allvarliga följder för ekonomi, livsmedelsförsörjning, miljöpåverkan etc.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar