torsdag 26 april 2012

Cynisk förhalning, del 2: Sprutbyte

För två (2!) år sedan beslutade Stockholms läns landsting om ett försök med sprutbytesverksamhet i syfte att minska smittspridning av framförallt HIV. Detta enligt positiva erfarenheter från andra håll där man prövat detta.

Det är moderaterna i Stockholms stad som sedan förhalat frågan in absurdum, eftersom man i grund och botten är motståndare till denna verksamhet. Därför obstruerar man ett beslut som fattats i vederbörlig demokratisk anda. Under tiden riskerar missbrukande människor att smitttas, med ökat lidande för dem och ev anhöriga, samt ökade kostnader för samhället.

Här gäller samma som i föregående inlägg: Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar