torsdag 26 april 2012

Cynisk förhalning, del 1: Vård för papperslösa

Igår skrev mina partikollegor Maria Ferm och Åsa Romson om att Alliansen nu måste ta migrationsuppgörelsen på allvar. I höstens statsbudget måste finnas inkluderat lika rätt till vård för alla, även för papperslösa.
Som Maria och Åsa anger:
"Det innebär att den utredning som är gjord (Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet, SOU 2011:48) och som överlämnades till regeringen för snart ett år sedan måste skickas ut på remiss i vår, så att remissvaren kan ligga till grund för propositionen. Görs inte det hotas stödet för hela överenskommelsen."

Den långbänk som Alliansen, med moderaterna i spetsen, har satt denna fråga i är ovärdig välfärdslandet Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar