lördag 14 april 2012

Apoteken - exempel på mångfald utan kvalitet

I Dagens Nyheter återges idag hur en mamma med sin febersjuka femåriga dotter tvingas springa runt till 6 olika apotek för att få tag i en relativt vanlig antibiotika. Som jag tidigare diskuterat här på bloggen så är jag naturligtvis för att människor ska ha en valfrihet, men samtidigt så kan det finnas negativa effekter av mångfald och valfrihet när det införs i välfärdssystemet. Framförallt om det forceras igenom alltför snabbt.

Problematiken med apoteken ser jag som ett tydligt sådant exempel där Alliansen inför en mångfald som tyvärr försämrar kvaliteten jämfört med tidigare. Idag har vi fler apotek, som drivs av flera olika huvudmän och företag. Det innebär säkert att det blivit lättare för många av oss att köpa huvudvärkstabletter och tandtråd. Men hur är det för dem som behöver få tag på sin livsviktiga medicin? För många av dem har det snarast blivit svårare och som i exemplet med mamman och flickan ovan så måste de nu jaga runt till flera apotek innan de hittar sin medicin.

Alliansen ser kanske detta som en utveckling framåt. Det gör inte jag. Mångfalden och valfriheten riskerar att bli ett självändamål som i värsta fall försämrar för de svagaste i samhället. Det blir yta istället för kvalitet.

I historien med mamman så slutade det med att hon fick vända sig till läkaren igen, som skrev ut nytt recept på annan antibiotika, tyvärr en med bredare spektrum vilket kan vara negativt både för patienten och för samhället. Hos den lilla flickan så slås den naturliga, nyttiga, tarmfloran ut i högre grad och för samhället så kan det bidra till påskyndad resistensutveckling hos många farliga bakterier.

1 kommentar:

  1. Håller med om att det är mycket problematiskt att det inte går att få tag i viktiga läkemedel snabbt, men samtidigt är jag positiv till att de långa köerna på apoteken har försvunnit efter avregleringen.

    SvaraRadera