söndag 25 mars 2012

Om skolan - i Upplands Väsby

Som framgår av bl a föregående inlägg denna söndag så är jag mycket bekymrad över utvecklingen för den svenska skolan. Som kommunal skolpolitiker (ledamot i produktionsstyrelsen i Upplands Väsby) så finns det även lokala orosmoln att bekämpa. Upplands Väsby har ju rankats som Sveriges 11:e skolkommun - från botten räknat! Med andra ord så har tidningen Skolvärlden placerat Upplands Väsby på plats 279. Sammanräkningen är gjord m h a statistik och underlag från Skolverket, Statistiska Centralbyrån samt Lärarnas Riksförbund så den går knappast att blunda för.

Som om det inte vore nog med den utmaningen så har den styrande Alliansen i Upplands Väsby infört ett nytt system för marknadsmässiga hyror för skollokaler. Även detta har jag beskrivit och kommenterat tidigare, t ex efter ett möte som hölls i Runbyskolans stora fina, och numera mycket kostsamma, trapphall.

Vi det mötet så var det rektor Jan Aili som stod som värd för produktionsstyrelsens möte då vi också diskuterade det nya - i mitt tycke tokiga - lokalhyressystemet. I lokaltidningen Vi i Väsby meddelas nu att Jan Aili avgått som rektor och att lärarna på Runbyskolan protesterar mot de bristande ekonomiska förutsättningar som de styrande i kommunen erbjuder.

Jag beklagar verkligen Jan Ailis beslut, men samtidigt så kan jag inte annat än hålla med honom och lärarna i deras kritik. Det är en kritik som vi i oppositionen delar.

Det är produktionsstyrelsen som ansvarar för utförandet av bl a den kommunala skolverksamheten i Upplands Väsby. Vi har vårt nästa möte på onsdag och jag räknar med att denna fråga kommer upp på dagordningen, på ett eller annat sätt. På Runbyskolan har man påbörjat ett kvalitetshöjande arbete. Det är oerhört viktigt att det arbetet inte raseras i den nu uppkomna situationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar