söndag 25 mars 2012

Om skolan - i Sverige

Häromdagen skrev jag ju om skolan ur ett nationellt perspektiv, där jag menade att det blir allt svårare att undvika frågan om ett förstatligande. Detta givet att vi verkligen menar allvar med Skollagens tal om en likvärdig skola för alla. Idag fick jag tungt medhåll i detta när Per Thullberg, fd rektor på Södertörns Högskola och tidigare generaldirektör på Skolverket, menar att Det är dags att förstatliga den svenska grundskolan.

Även igår skrevs tänkvärt i DN när Hans Bergström i slutklämmen jämför dagens svenska skola med fisksoppa (!): 68-vinden blåste bort lärarnas auktoritet, status och löner

Med fisksoppa så menar Bergström att det är lättare att göra sådan av fisk än tvärtom, dvs fisk av fisksoppa. Lika svårt, menar han, är det att i Sverige återskapa gamla tiders status och förtroende för läraryrket.

För egen del jämför jag gärna med att mångfaldsanden är utsläppt ur flaskan. Naturligtvis är det mycket svårt att få in anden igen. Men det måste vi om vi vill ha en likvärdig skola. I annat fall får vi överge de ambitionerna i Skollagen.
Rent teoretiskt skulle jag kunna acceptera det sistnämnda, under förutsättning att mångfalden verkligen visade sig driva kvaliteten uppåt för alla skolor och för alla elever. Men så tycks ju inte vara fallet. Istället så ser vi idag att den svenska skolan blir alltmer segregerad samtidigt som den också blir allt sämre i internationell jämförelse!?
Därigenom finns dubbel anledning att vända utvecklingen mot en mer sammanhållen skola (=förstatligande).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar