onsdag 28 mars 2012

Kommunal hemtjänst går i graven?

Ikväll var det återigen dags för möte i kommunens produktionsstyrelse i Upplands Väsby. Tyvärr så var det ett antal orosmoln som dök upp under mötets gång. Ett av dem hängde mörkt och olycksbådande över den kommunala hemtjänsten. Denna viktiga välfärdsservice till våra gamla är ju utsatt för konkurrens av privata utförare i syfte att höja kvaliteten och kanske även pressa kostnaderna. När alliansen vann valet i Upplands Väsby 2006 så var 99% av hemtjänsten i kommunal drift. År 2010 var siffran nere på 47% och idag så är merparten av hemtjänsten i privat regi. Med andra ord så har omställningen gått ganska snabbt och tyvärr så har den kommunala hemtjänsten, som produktionsstyrelsen ansvarar för, inte hunnit anpassa sig fullt ut. De som klarar av att välja hemtjänst är naturligtvis yngre och piggare. De som blir kvar med kommunal hemtjänst är de äldre och tyngre "kunderna". Därigenom också de mer resurskrävande. Det har visats i undersökningar på annat håll.

På mötet ikväll så uttalades tydligt från chefshåll att vi kanske snart måste ta ställning till en total nedläggning av kommunal hemtjänst i Upplands Väsby. I så fall så skulle det alltså bara bli privata utförare kvar.

En sådan utveckling kan man se som positiv (?) eller bekymmersam. För egen del tror jag det är olyckligt om den offentligt drivna välfärden (vård, skola, omsorg) helt måste ge vika för privata utförare.

I Nacka kommun ska man för några år sedan ha fattat det ganska kontroversiella beslutet att avskaffa den kommunalt drivna hemtjänsten. En snabb titt på Nackas brukarundersökning tycks visa att kundnöjdheten rörande hemtjänsten har ökat, men ganska marginellt. Och dessutom så tycks den ha ökat i liknande omfattning även i den (resterande?) kommunala hemtjänsten. Någon läsare av detta har kanske studerat dessa eller andra siffror närmare?

Effekterna av ökad mångfald och konkurrens i välfärden är svåra att mäta, både på kort och lång sikt.
Jag är hursomhelst ytterst tveksam till att kommuner och landsting ska ge upp helt när det gäller utförande av välfärdstjänster. Det offentliga bör stå som en garant för kontinuitet och likvärdighet. Men det blir allt svårare på en välfärdsmarknad...


1 kommentar:

  1. Kundnöjdhet är ett värdelöst mått när det gäller vårdkvalitet. Att privata aktörer får högre poäng på grund av att de valts behöver inte bero på att de är bättre, utan det egna valet uppvärderas just för att man gjort det själv ... Annars vore man väl en dumbom?

    SvaraRadera