torsdag 5 januari 2012

Sveriges sämsta hemtjänst

Jag sitter i produktionsstyrelsen i Upplands Väsby och trots namnet så är det ju den politiska nämnd som ansvarar för utförandet av den kommunala välfärden, bl a den hemtjänst som fortfarande bedrivs av kommunanställda. Mer än 50% av hemtjänsten i Upplands Väsby drivs idag av privata företag. Det behöver inte vara ett problem, men en kvalificerad gissning är ändå att helhetsbilden av hemtjänsten blir mer komplex. Som jag diskuterat i tidigare inlägg så kan man ana att några av de äldre får riktigt bra service medan några får  mindre bra service jämfört med tidigare. Med andra ord, spridningen ökar sannolikt samtidigt som det blir svårare att kontrollera kvaliteten totalt.

För några veckor sedan publicerade Socialstyrelsen en rapport med namnet Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? där man genom en omfattande enkätundersökning mätt s.k. Nöjd-Kund-Index (NKI) bland äldre. I den framgår att 6 av de 12 sämsta kommunerna/stadsdelarna ligger i Stockholms län. På delad sistaplats ligger Oxie i Malmö samt Älvsjö i Stockholm. Det är väl så att Stockholm sticker ut på ett sådant sätt att det är här som privatisering av välfärd kommit längst inom olika områden (vård, skola och omsorg). Älvsjö, som alltså får bottenbetyg i Socialstyrelsens undersökning, har 24 privata utförare av hemtjänst. Man har inte kvar någon kommunal hemtjänst.

Utan att dra några överdrivna växlar på dessa enkätresultat så vågar jag ändå konstatera, i likhet med den numera beryktade SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser, att vi fortfarande saknar tydliga belägg för att vi genom ökad konkurrens och privatisering får en välfärd av högre kvalitet. Snarare pekar bevisen istället i motsatt riktning?

Det största frågetecknet som jag ser det, med ökad konkurrens i välfärden, är vad det innebär för spridningen, dvs om den riskerar att leda till ökad ojämlikhet (vissa kan få det bättre men fler får det samtidigt sämre)?
I Socialstyrelsens rapport nämns att resultatet generellt sett legat ganska jämnt i 2008 och 2010 års undersökningar jämfört med de senaste resultaten för 2011. En aspekt som jag saknar (eller missat i rapporten?) är huruvida just spridningen har ökat vilket ju ändå kan innebära att medelvärdet ligger på samma nivå som tidigare. Jag har skickat den frågan till rapportens författare och avvaktar svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar