onsdag 7 september 2011

Privatisering ingen mirakelkur för välfärden

I ett intressant och uppmärksammat debattinlägg idag så presenteras en forskningsrapport som visar att
Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten.

SNS som ansvarar för rapporten är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Detta enligt SNS egen hemsida.

"Vår övergripande slutsats är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn. Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats", skriver SNS forskningschef Laura Hartman.

Som jag nog varit inne på tidigare här på bloggen så är jag lite kluven till detta med privatisering, t ex inom sjukvård eller skola. Visst kan jag tänka mig att en avknoppad verksamhet mår bra av att ha engagerade chefer och anställda som känner att de "jobbar åt sig själva" och att de har en frihet att forma verksamheten på ett kreativt sätt.

Men samtidigt så anser jag att det är principiellt fel att våra skattemedel för sjukvård ska kunna hamna som omotiverat stora vinster eller aktieutdelningar i ägarnas fickor, istället för att investeras i verksamheten. Jag tror inte heller att det gagnar patienter, skolbarn eller äldre med ett system där vårdenheten, skolan eller äldreboendet kan gå i konkurs. Dessa grupper ska inte flyttas runt som spelmarker på ett välfärdscasino.

Välfärden är grunden för ett gott samhälle, och välfärden ska fördelas så jämlikt som möjligt. En ogenomtänkt privatisering riskerar att verka i motsatt riktning, vilket SNS-rapporten tycks bekräfta.

Konkurrensutsättning och privatisering är nog här för att stanna, men då ska upphandlingar och avtal präglas av långsiktig nytta för oss medborgare, där våra skattekronor används maximalt i avsett syfte. Med andra ord, välfärden ska inte vara en arena för riskkapitalister som söker kortsiktig avkastning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar