måndag 12 september 2011

Landstingsfullmäktige - med MP-motion om psykiatri

En av motionerna som kommer upp till behandling imorgon - endast ett år efter inlämnandet! - är undertecknad av miljöpartisterna Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (numera Öberg):
Resurser för en hälsofrämjande psykiatri

I motionen föreslås hur man utifrån 10 åtgärds-/förbättringspunkter ska skapa en psykiatri som till större del ska se till helheten i människans ohälsa, och då inte bara den mentala ohälsan:

1. Individanpassad läkemedelsanvändning och systematisk utvärdering
2. Psykoterapi som behandling
3. Rätten till medicinsk utredning
4. Stöd for goda levnadsvanor
5. Hälsofrämjande vårdmiljöer
6. Patientinflytande genom mer valfrihet, fler brukarråd och bättre
anhörigstöd
7. Barn och ungas psykiska hälsa
8. Mer kunskap om äldres psykiska hälsa
9. Kompetensutveckling for personalen
10. Samverkan med kommuner, stadsdelar och beroendevården

Tyvärr så sitter ju MP i opposition och risken är stor att motionen blir nedröstad av Alliansen som bemöter motionens förslag med följande inledning:

"Utvecklingsarbetet för psykiatrin inom Stockholms läns landsting har framförallt
varit inriktat på att förbättra tillgängligheten, bemötandet av patienterna, utveckling av ersättningssystemen, ökad mångfald genom upphandling och ökad produktivitet."

Tyvärr så tror jag att just detta innehåller en del av förklaringen till bristerna:
Ökad tillgänglighet utan samordning över discipliner, utveckling av - mindre lyckade - ersättningssystem, ökad mångfald och upphandlingar som gör patienterna till kunder på en dynamisk marknad - när dessa "kunder" egentligen behöver extra stadig jord under fötterna...

För inte så länge sedan pratade jag med en klok psykiater som menade att vårt svenska sjukvårdssystem är så avancerat i alla olika specialiteter men att dessa ligger som parallella stuprör där patienten riskerar att bollas fram och tillbaka utan att någon ges möjlighet att se helheten. Denna beskrivning har jag hört från flera läkare. Psykiatern som jag pratade med nämnde att England kanske hade ett bättre system med en tydlig husläkare i stark central position, med koll på helheten för den enskilda patienten. Vi har ju förvisso ett system med husläkare i Sverige men det förefaller inte fungera optimalt...

Jag ska nog försöka kika lite mer på det engelska systemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar